Dermatologie

Onderzoek van de huid gebeurt in onze klinieken dagelijks. De onderstaande laboratoriumonderzoeken en testen worden door ons uitgevoerd.

Het maken van een afkrabsel van de huid
Het bovenste laagje van de huid wordt er pijnloos afgeschraapt. Het materiaal wordt op een voorwerpglaasje gelegd en met een olie oplossing vermengd. Het preparaat wordt dan onder de microscoop bekeken. Dit onderzoek is van belang voor het aantonen van parasieten die in de huid leven. Dit zijn voornamelijk de schurftmijten.

Het maken van een kleurpreparaat van de bovenste huidlaag
Doorzichtig plakband wordt op de huid geplakt en na lostrekken met een speciale kleuring bewerkt. Door microscopisch onderzoek kan dan bepaald worden of er sprake is van een bacteriële-, gist- of schimmelinfectie.

Bacteriologisch onderzoek met een gevoeligheidstest
In sommige gevallen is het nodig om de bacterie te kweken en te onderzoeken welk antibioticum gebruikt moet worden om de infectie te overwinnen.

Schimmelkweek
Schimmelkweek is in bepaalde gevallen nodig om de ziekteverwekker aan te tonen. Vooral katten kunnen soms een schimmel dragen zonder symptomen.

Allergietest
Allergietest om aan te tonen voor welke omgevingsallergenen het huisdier allergisch is. Hierbij spuiten we de allergieverwekkers in de huid van de patiënt. Er wordt gekeken naar allergie voor mijten in huis en buitenshuis, andere dieren (bijvoorbeeld kat) en bomen- en graspollen. Er bestaat ook een bloedonderzoek voor de allergieverwekkers. In bepaalde gevallen moeten beide testen uitgevoerd worden.
Zie ook: Intradermale allergietestAllergie bij de hond; Allergie bij de kat.

Het huidbiopt
Er komen huidafwijkingen voor waarbij het nodig is om een stukje huid onder verdoving weg te nemen en dit door een pathologisch huidspecialist te laten onderzoeken. Dit is het geval bij huidtumoren en auto-immuunziekten. Het weefselbiopt is de beste vorm om een afwijking te beoordelen. De patholoog kan dan ook de gehele samenstelling van het weefsel beoordelen.

Het nemen van een huidbiopt

dermatologie-huidbiopt-in-formaline

Het huidbiopt wordt verstuurd in formaline

dermatologie-coupe-huidbiopt

Het biopt (vergroot)