Spoeddienst

De klinieken van het Veterinair Centrum delen de spoeddienst met de Evidensia dierenklinieken regio Haaglanden.

De spoeddiensten worden uitgevoerd op de locatie van

Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag
Goudenregenstraat 296 ( hoek Segbroeklaan)
2565 GG Den Haag

Telefoon:  070-20 60 900

Route

Wanneer is iets spoed?

  • Traumapatiënten (denk aan verkeersongelukken, bijt- en brandwonden)
  • Ademhalingsproblemen of benauwdheid
  • Tekenen van shock (slapheid,bleke slijmvliezen, koude lichaamsuiteinden)
  • Moeite bij het urineren of geen urineproductie hebben
  • Dieren die zelf niet willen of kunnen eten of hiervoor speciale ondersteuning nodig hebben
  • Levensbedreigende neurologische problemen zoals coma of epileptische aanvallen
  • Problemen de eerste dagen na een operatie
  • Dieren die braakbewegingen maken maar geen braaksel produceren
  • Een niet vorderende bevalling
  • Bloedverlies

Deze lijst dient slechts als voorbeeld. Maakt u zich zorgen en weet u niet of het een spoedgeval betreft? Er is natuurlijk altijd overleg mogelijk. Neemt u dan contact met ons op:

Dit kan overdag via een van onze klinieken en in de avond- en nachturen en weekend via:

070 – 20 60 900