Spoeddienst

De kleine huisdieren klinieken van het Veterinair Centrum delen de spoeddienst met de Evidensia dierenklinieken regio Haaglanden.

De spoeddiensten worden uitgevoerd op de locatie van

Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag
Goudenregenstraat 296 ( hoek Segbroeklaan)
2565 GG Den Haag

Voor de kleine huisdieren:

Telefoon:  070-20 60 900

Voor paardenafdeling:

Telefoon:  0174-624544

Route

Wanneer is iets spoed?

  • Traumapatiënten (denk aan verkeersongelukken, bijt- en brandwonden)
  • Ademhalingsproblemen of benauwdheid
  • Tekenen van shock (slapheid,bleke slijmvliezen, koude lichaamsuiteinden)
  • Moeite bij het urineren of geen urineproductie hebben
  • Dieren die zelf niet willen of kunnen eten of hiervoor speciale ondersteuning nodig hebben
  • Levensbedreigende neurologische problemen zoals coma of epileptische aanvallen
  • Problemen de eerste dagen na een operatie
  • Dieren die braakbewegingen maken maar geen braaksel produceren
  • Een niet vorderende bevalling
  • Bloedverlies

Deze lijst dient slechts als voorbeeld. Maakt u zich zorgen en weet u niet of het een spoedgeval betreft? Er is natuurlijk altijd overleg mogelijk. Neemt u dan contact met ons op:

Dit kan overdag via een van onze klinieken en in de avond- en nachturen en weekend via:

Voor kleine huisdieren:

Telefoon:  070-20 60 900

Voor paarden:

Telefoon:  0174-624544