Spoed buiten openingstijden 070 - 206 09 00
Huisdierenziekenhuis Honselersdijk 0174 - 62 45 44
Dierenkliniek Leyweg 070 - 321 41 11
Paardenkliniek Honselersdijk 0174 - 62 45 44
Dierenkliniek 's-Gravenzande 0174 - 41 40 98
Dierenkliniek Wateringse Veld 070 - 394 12 38

Onze diensten

Onze diensten

 • Algemene diergeneeskunde
 • Cardiologie
 • sex Chirurgie - (Laparoscopische) sterilisatie
 • sex Chirurgie - Castratie
 • Chirurgie - Weke delen
 • dermatology Dermatologie
 • Diagnostiek - Röntgenologie
 • Diagnostiek - Echografie
 • Diagnostiek - Endoscopie
 • Diagnostiek - Overig
 • Fysiotherapie
 • Orthopedics IVC Hydrotherapie
 • Kattenkliniek
 • Konijnengeneeskunde
 • Langere opname
 • Oogheelkunde
 • Second opinion
 • Symptoomchecker
 • Tandheelkunde

Algemene diergeneeskunde

Naast onze expertises kunt u terecht voor algemene diergeneeskunde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Onderzoek en behandeling van veelvoorkomende ziektes
 • Vaccinaties en chippen
 • Voedingsadvies
 • Parasietenbestrijding
 • Zorg en begeleiding voor alle fases in het leven van uw huisdier
 • Gedragsadvies

Cardiologie

Er komen bij de hond en de kat verschillende soorten hartproblemen voor die elk een specifieke behandeling behoeven. Zo hebben grote hondenrassen en katten vaak een hartspierafwijking en kleine hondenrassen een lekkende hartklep. Ook jonge dieren kunnen hartafwijkingen hebben, zoals een aangeboren gaatje in het hart. Problemen met de geleiding, de ritmestoornissen, vallen ook onder de cardiologie.

Hoe weet ik of mijn hond of kat een hartprobleem heeft?

Soms komt de dierenarts er bij toeval achter. Er wordt dan een hartruis gehoord bij een routine onderzoek. Soms hebben de dieren symptomen die passen bij hartproblemen, zoals een verminderd uithoudingsvermogen, hoesten, een snellere ademhaling, een dikker wordende buik, maar ook flauwvallen kan een teken zijn.

Dan is er ook nog een groep dieren zonder symptomen en zonder hartruis, die wel een hartziekte hebben. Deze dieren kan je alleen diagnosticeren met een echografisch onderzoek van het hart.

Wij maken verschil tussen het hebben van een hartziekte (een afwijking aan het hart) en hartfalen (er zijn klinische symptomen ten gevolge van deze afwijking).

Wat voor onderzoek is er nodig?

Een echografisch onderzoek van het hart is onontbeerlijk in het vaststellen van de hartziekte en het bepalen van een passende behandeling. Daarnaast is er soms een röntgenfoto van de thorax of een ECG noodzakelijk. 

U kunt in bijna alle gevallen bij de echo blijven, zodat we direct aansluitend de behandeling en prognose kunnen bespreken. Narcose is meestal niet nodig. 

Heeft mijn dier altijd een behandeling nodig?

Nee, in veel gevallen is een behandeling nog niet nodig. Dit hangt af van de ernst van de hartziekte en of uw hond of kat al tekenen heeft van hartfalen. Per patiënt wordt er overlegd en besloten wat de beste opties zijn.

  Terug naar boven

sex Chirurgie - (Laparoscopische) sterilisatie

Wat is een sterilisatie?

Met sterilisatie wordt eigenlijk ovariectomie (het verwijderen van de eierstokken) of een ovario-hysterectomie (het verwijderen van baarmoeder en eierstokken) bedoeld. Hiermee wordt de productie van geslachtshormonen gestopt.

Voordelen

Er zijn grote voordelen verbonden aan sterilisatie. 

Bij honden: elke keer dat de hond loops wordt produceert zij een combinatie van oestrogeen en progesteron. Deze hormooncombinatie geeft een sterk verhoogde kans op het ontstaan van melkkliertumoren en van suikerziekte. Een gesteriliseerde teef zal vrijwel nooit meer suikerziekte ontwikkelen.

Als een teef vóór de eerste loopsheid wordt gesteriliseerd is de kans op ontwikkeling van kwaadaardige melkkliertumoren vrijwel nihil. Elke keer dat de hond loops wordt neemt die kans toe en na de vierde loopsheid is de basis voor deze tumoren eigenlijk al gelegd. Gesteriliseerde teven zullen geen baarmoederontsteking of schijnzwangerschap meer ontwikkelen. Al met al zal de gemiddelde levensverwachting van een gesteriliseerde hond hoger liggen dan voor een niet gesteriliseerde.

Bij katten: is sterilisatie met name bedoeld om krolsheid (en alle nadelige gedragingen daarmee gepaard gaand) en dracht te voorkomen. Net als bij de teef neemt de kans op kwaadaardige melkkliertumoren bij de poes ook flink af als je haar op een leeftijd van 6 maanden steriliseert.

Nadelen

Er zijn echter ook nadelen verbonden aan sterilisatie.

Bij honden: het voornaamste nadeel is dat honden de neiging hebben om zwaarder te worden, dit is meestal eenvoudig te voorkomen door minder voer te geven of eventueel een voer te geven met een lagere energiedichtheid. Tevens is er een verhoogde kans op urine-incontinentie. Dit is voornamelijk het geval bij een aantal rassen waaronder de Dobermann pinscher, de bobtail en de boxer. Bij deze rassen raden wij meestal aan de sterilisatie na de eerste loopsheid uit te voeren, waardoor de kans op incontinentie weer wat afneemt.

Bij rassen met een langharige vacht zien we soms een verandering in de vachtstructuur. De ondervacht wordt dan dikker en wolliger en overgroeit de dekbeharing.

Bij katten: net als honden hebben katten na de sterilisatie ook de neiging om zwaarder te worden.
In het algemeen wegen de voordelen van sterilisatie echter ruimschoots op tegen de nadelen en ons advies is in de meeste gevallen de poes en teef te steriliseren op een leeftijd van zes maanden.

Operatiemethodes

Er zijn verschillende manieren om een teef en poes te steriliseren. Zoals boven al is aangegeven is het mogelijk om alleen de eierstokken te verwijderen of de eierstokken samen met de baarmoeder weg te halen. Het resultaat is in beide gevallen gelijk. In verreweg de meeste gevallen halen we echter alleen de eierstokken weg omdat de baarmoeder zonder de hormonen van de eierstokken vrijwel nooit problemen veroorzaakt.

De eierstokken kunnen op twee manieren worden verwijderd, namelijk met behulp van een laparotomie of met behulp van een laparoscopie.

 • Bij een laparotomie (klassieke methode) wordt de buik geopend met een snede van ongeveer vijf centimeter, de eierstokken worden buiten de buik gebracht en dan afgebonden en verwijderd. De buik wordt weer gesloten met behulp van een onderhuidse oplosbare hechting.
 • Bij een laparoscopie (kijkoperatie) wordt de buikholte gevuld met koolzuurgas en worden er twee kleine buiksnedes van ongeveer vijf tot tien millimeter gemaakt waardoor een laparoscoop en een werkkanaal wordt gestoken. De eierstokken worden met behulp van de laparoscoop in beeld gebracht, de bloedvaatjes worden met een zogenaamde vessel-sealer van Ligasure dichtgebrand, losgeknipt en verwijderd door het werkkanaal.

Er zijn grote voordelen verbonden aan de laparoscopische operatiemethode. De voordelen van de laparoscopische sterilisatie zijn:

 • Kleinere buiksnedes waardoor uw dier minder pijn en minder kans op wondproblemen heeft en sneller herstelt.
 • Beter overzicht, waardoor de andere buikorganen niet worden aangeraakt wat veel minder napijn geeft.

Laparoscopische sterilisatie kan in principe bij alle honden en katten, grootte maakt niet uit.

In onze kliniek worden al sinds 1995 dieren laparoscopisch gesteriliseerd, we beschikken dus over zeer veel ervaring in deze operatietechniek.

  Terug naar boven

sex Chirurgie - Castratie

Bij castratie worden beide testikels operatief verwijderd.  Deze operatie kan bij uw hond, kat, konijn, cavia en rat vanaf zes maanden leeftijd worden uitgevoerd en wordt meestal gedaan om van uw huisdier een fijner en makkelijker gezinslid te maken.

Andere redenen om uw huisdier te castreren kunnen zijn:

 • Onvruchtbaar maken
 • Voorkomen of behandelen van gezondheidsproblemen
 • Niet ingedaalde testikel(s) (cryptorch)

Bij de reu zijn de gezondheidsrisico’s van het intact laten kleiner dan bij de teef, maar er zijn wel degelijk aandoeningen die we meer zien bij intacte- en niet tot nauwelijks bij gecastreerde reuen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Pussige uitvloeiing rond en uit de penis
 • Prostaatproblemen
 • Perianale hernia’s
 • Perianale tumoren
 • Testikeltumoren

Castratie van cryptorche dieren

Niet (volledig) ingedaalde testikels zijn een gezondheidsrisico voor uw hond of kat. Als er iets misgaat bij het indalen van de testikels kunnen zich grofweg op twee plaatsen bevinden, in de buik of in de lies. Omdat testikels zijn ontworpen om zich buiten het lichaam en dus bij lagere omgevingstemperatuur te bevinden, kunnen er testikeltumoren ontwikkelen als ze op een andere plaats zitten dan in het scrotum. Het is dus altijd verstandig om een niet ingedaald testikel te verwijderen en in de meeste gevallen de andere testikel ook. Dit laatste omdat je met een dier waarbij een of beide testikels niet zijn ingedaald niet wilt fokken omdat het niet indalen van testikels erfelijk bepaald is.

Het verwijderen van een testikel uit de lies gebeurt via een snede in de lies. Zit deze echter in de buik, dan verwijderen we deze in de meeste gevallen via een kijkoperatie.

  Terug naar boven

Chirurgie - Weke delen

Alle operaties waarbij geen botten of gewrichten betrokken zijn vallen onder de zogenaamde weke delen. Bij weke delen chirurgie kunt u denken aan:

Waar worden operaties uitgevoerd?

In ons huisdierenziekenhuis in Honselersdijk hebben we twee operatiekamers waar we chirurgische ingrepen uitvoeren. Om deze ruimten zo schoon mogelijk te houden zijn ze afgesloten van de rest van de kliniek en mag personeel alleen naar binnen met speciale kleding, een mondkapje en een haarnetje.

Kan mijn dier direct na de operatie weer mee naar huis?

Na de meeste operatieve ingrepen kan uw dier aan het einde van dezelfde dag weer naar huis. Soms houden we uw dier echter liever een nacht of soms nog langer in onze opname. Dit kan zijn ter observatie of omdat de nabehandeling vereist dat het dier opgenomen is. Voorafgaand aan de procedure wordt dit altijd met u overlegd. Het kan echter zo zijn dat we na de operatie besluiten dat het verstandig is uw dier toch langer in de opname te houden. Dit wordt u dan zo spoedig mogelijk medegedeeld.

  Terug naar boven

dermatology Dermatologie

Onderzoek van de huid gebeurt in onze klinieken dagelijks. De onderstaande laboratoriumonderzoeken en testen worden door ons uitgevoerd.

Het maken van een afkrabsel van de huid

Het bovenste laagje van de huid wordt er pijnloos afgeschraapt. Het materiaal wordt op een voorwerpglaasje gelegd en met een olie oplossing vermengd. Het preparaat wordt dan onder de microscoop bekeken. Dit onderzoek is van belang voor het aantonen van parasieten die in de huid leven. Dit zijn voornamelijk de schurftmijten.

Het maken van een kleurpreparaat van de bovenste huidlaag

Doorzichtig plakband wordt op de huid geplakt en na lostrekken met een speciale kleuring bewerkt. Door microscopisch onderzoek kan dan bepaald worden of er sprake is van een bacteriële-, gist- of schimmelinfectie.

Bacteriologisch onderzoek met een gevoeligheidstest

In sommige gevallen is het nodig om de bacterie te kweken en te onderzoeken welk antibioticum gebruikt moet worden om de infectie te overwinnen.

Schimmelkweek

Schimmelkweek is in bepaalde gevallen nodig om de ziekteverwekker aan te tonen. Vooral katten kunnen soms een schimmel dragen zonder symptomen.

Allergietest

Allergietest om aan te tonen voor welke omgevingsallergenen het huisdier allergisch is. Hierbij spuiten we de allergieverwekkers in de huid van de patiënt. Er wordt gekeken naar allergie voor mijten in huis en buitenshuis, andere dieren (bijvoorbeeld kat) en bomen- en graspollen. Er bestaat ook een bloedonderzoek voor de allergieverwekkers. In bepaalde gevallen moeten beide testen uitgevoerd worden.
Zie ook: Intradermale allergietestAllergie bij de hondAllergie bij de kat.

Het huidbiopt

Er komen huidafwijkingen voor waarbij het nodig is om een stukje huid onder verdoving weg te nemen en dit door een pathologisch huidspecialist te laten onderzoeken. Dit is het geval bij huidtumoren en auto-immuunziekten. Het weefselbiopt is de beste vorm om een afwijking te beoordelen. De patholoog kan dan ook de gehele samenstelling van het weefsel beoordelen.

  Terug naar boven

Diagnostiek - Röntgenologie

Wij beschikken over een digitaal röntgenapparaat met zeer hoge resolutie. Hierdoor kunnen we röntgenfoto’s maken met veel detail, waardoor we ook kleine afwijkingen goed in beeld kunnen brengen.

Röntgenfoto’s worden onder andere gebruikt bij het beoordelen van:

 • Het skelet en de gewrichten
 • Longen en het hart
 • Buikorganen
 • Kaak en gebit

In overleg met de dierenarts zal bepaald worden of het nodig is om een röntgenfoto te maken. Nadat de foto’s genomen zijn, worden ze beoordeeld en met u besproken. Omdat wij uitsluitend digitale foto’s maken, is het altijd mogelijk de fotobestanden per e-mail toegezonden te krijgen.

U kunt ook bij ons terecht voor het maken van officiële HD (Heupdysplasie) en ED (Elleboogdysplasie) foto’s.

Niet altijd is alles goed op een röntgenfoto zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld voor het beoordelen van de hersenen en het ruggenmerg is een MRI-scan een betere techniek. Een kloppend hart of beweging van buikorganen zijn op een foto niet te zien, hier maken we liever een echo van.

Toch wordt er vaak gekozen om een combinatie van zowel een röntgenfoto als een echo of MRI te maken, zodat we een juiste combinatie van beeldvormende informatie hebben om de diagnose te kunnen stellen. De beeldvormende technieken vullen elkaar aan.

Het gebruik van contrastvloeistof

Naast het maken van een röntgenfoto kan er ook met contrastvloeistoffen gewerkt worden. Dit kan op meerdere manieren gedaan worden: oraal (via de bek) toedienen om het maagdarmkanaal extra goed in beeld te brengen, intraveneus inspuiten (in een ader) om bijvoorbeeld de urinewegen goed in beeld te brengen of bijvoorbeeld inspuiten rondom het ruggenmerg om beter onderzoek naar hernia’s te kunnen doen. Deze contrastmiddelen geven zoals het woord al zegt een betere weergave van het probleem op de foto. Dit is uiteraard niet altijd nodig omdat vaak ook zonder die middelen het probleem al goed te zien is.

Al met al behoorlijk wat situaties waarin men gebruik kan maken van een röntgenfoto, al is dit uiteraard geen volledige lijst.

De nadelen bij röntgenfoto’s

Nu is het waarschijnlijk bij de meeste van u bekend dat aan het maken van röntgenfoto’s ook wat nadelen kleven.

Allereerst de stralingsbelasting, dus het blootgesteld worden aan de röntgenstraling zelf. Als dit slechts af en toe het geval is geeft dit helemaal niets. Dit risico is voor degene die de hele dag foto’s maakt uiteraard wel van belang, vandaar dat diegene speciale loodhoudende kleding moet dragen.

Ten tweede het ontwikkelen van de foto’s. Dit gebeurt in de meeste praktijken nog met bepaalde ontwikkelvloeistoffen die niet goed voor het milieu zijn.

Het digitale röntgensysteem

Dit was een belangrijke reden voor het Veterinair Centrum om in 2002 over te gaan tot een digitaal röntgensysteem. Op die manier worden de foto’s niet meer met milieuonvriendelijke vloeistoffen ontwikkeld, maar direct in de computer ingescand. Andere voordelen van dit systeem zijn:

 • Een veel hogere beeldkwaliteit.
 • De mogelijkheid om het beeld via de computer te verscherpen of het contrast aan te passen. Daardoor hoeft de foto eigenlijk nooit meer opnieuw gemaakt te worden als deze niet perfect is. Dat betekent dus minder stralingsbelasting voor de patiënt en degene die de foto’s maakt.
 • De gemaakte foto’s kunnen digitaal worden verzonden naar de eigenaar of de verwijzend dierenarts.

Omdat het belangrijk is voor een goede foto dat de patiënt heel stil ligt, is het soms noodzakelijk het dier iets te versuffen. Na de foto kunnen ze dan rustig weer wakker worden in de opnameruimte of meteen weer wakker gespoten worden. Dit laatste is afhankelijk van het type verdoving.

Dentale röntgenfoto’s

De praktijk is in het bezit van een kleine röntgenbuis met een kleine (intra-orale) gevoelige plaat waarmee we de tandenwortels van honden, katten, konijnen en cavia’s kunnen beoordelen. Ook kunnen we met dit apparaat röntgenfoto’s maken tijdens een operatie, voor bijvoorbeeld een tussentijdse beoordeling van het plaatsen van een pin.

  Terug naar boven

Diagnostiek - Echografie

Wij beschikken over een Esaote MyLab50. Dit is een moderne echo waarmee we bij zowel paarden, honden, katten en bijzondere dieren een echografisch onderzoek kunnen uitvoeren.

Dit kan helpen met het onderzoek van verschillende orgaansystemen. Voorbeelden hiervan zijn een echo van het hart bij een hartruis, een echografisch onderzoek van de pezen bij kreupelheid, een beoordeling van een dikte in de buik, een echo van de urinewegen bij blaasklachten, de mogelijkheden zijn legio. Mocht het nodig zijn dan kan een echogeleide punctie in hetzelfde onderzoek uitgevoerd worden.

Kan ik bij een echografisch onderzoek van mijn dier aanwezig zijn?

Ja, dat kan zeker en vinden wij zelfs wenselijk. Op deze manier kan de dierenarts u nog om extra informatie vragen, en u kunt direct meekijken met de echo en samen met de dierenarts een verder behandelplan voor uw dier overleggen. Voor de meeste dieren is het prettig als u zelf aanwezig bent.

Voor meer informatie over het echo-spreekuur of over echografie kunt u contact opnemen met een van onze klinieken.

Diagnostiek - Endoscopie

Onder endoscopie vallen verschillende soorten van diagnostiek en behandelingen die met een vaste of flexibele camera gedaan worden. Dit is een non-invasieve techniek.

Wij beschikken over een breed aantal starre (vaste) scopen en een viertal flexibele endoscopen, zodat er voor elk dier en elk orgaan een passende camera aanwezig is.

Voorbeelden van kijkoperaties:

 • Laparoscopische sterilisatie
 • Laparoscopisch verwijderen van een binnenbal (cryptorch)
 • Laparoscopisch verwijderen van de galblaas
 • Laparoscopisch biopten nemen van buikorganen en deze inspecteren
 • Arthroscopie van de elleboog, schouder en knie
 • Thoracoscopie

Naast volledig laparoscopische operaties doen wij ook operaties die door laparoscopische ondersteuning minder invasief worden dan ze met de “klassieke” methodes zouden zijn.

 • Laparoscopisch ondersteund blaasstenen verwijderen
 • Laparoscopisch ondersteund vastzetten van de maag (gastropexie)
 • Laparoscopisch ondersteund verwijderen van een ontstoken baarmoeder
 • Laparoscopisch ondersteund verwijderen van een vreemd voorwerp uit maag of darm

Als bepaalde procedures beter scopisch uitgevoerd kunnen worden, dan zullen we dat aan u voorstellen. Omdat voor deze procedures extra apparatuur en opleiding nodig is zullen de kosten iets hoger liggen dan we voor de “klassieke” methode zouden rekenen.

Maagdarm-endoscopie, coloscopie

Dit onderzoek kan nodig zijn bij dieren met chronische maagdarmklachten, maar ook bij verdenking op het inslikken van een tennisbal of sateprikker. In dat geval kan dit voorwerp vaak direct verwijderd worden.

Bij problemen van het rectum of de dikke darm voeren wij een coloscopie uit, denk hierbij bijvoorbeeld aan dikke darmpoliepen of -tumoren.

Met een flexibele camera wordt er onderzoek verricht aan de maag en het eerste deel van de dunne darm. Via de bek wordt de camera naar binnen gebracht. Uiteraard moet uw dier hiervoor onder een korte anesthesie. Er worden altijd biopten genomen, en deze worden in overleg met u opgestuurd naar de patholoog.

Afhankelijk van de reden voor de endoscopie, krijgt u na afloop een voorlopige uitslag op basis van de beelden en een bijbehorend behandelplan.

Tracheo- en bronchoscopie

Bij luchtwegproblemen, zoals chronisch hoesten, acute niesklachten of benauwdheid, kan een onderzoek met de starre (vaste) of flexibele endoscoop noodzakelijk zijn. We kunnen de mondholte, neusholte, keel, luchtpijp en bronchiën van binnenuit in beeld brengen. Tijdens dit onderzoek is het mogelijk om verdere diagnostiek uit te voeren, zoals een longspoeling, maar we kunnen bijvoorbeeld ook grasaren uit de neus verwijderen.

Wilt u meer informatie over een endoscopie of wilt u een afspraak maken, klik dan hier.

  Terug naar boven

Diagnostiek - Overig

Uiteraard beschikken wij in ons laboratorium over over uitgebreide bloed- en urineanalyseapparatuur. Naast de standaard metingen, kunnen wij ook de volgende metingen uitvoeren:

 • Cortisol (bijnier)
 • Thyroxine (schildklier)
 • Pancreas lipase (alvleesklier)
 • Galzuren (lever)
 • Haematologie, bloedstolling en bloedgroepbepaling

 

Fysiotherapie

Fysiotherapie, luxe of logisch?

Door Mevrouw Van Ek-Verbove
Dierenfysiotherapeut

Wat is dierenfysiotherapie en wat heb je eraan?

Dierenfysiotherapie is hetzelfde als fysiotherapie voor mensen, alleen dan toegepast bij honden, paarden en katten. Maar ook andere diersoorten zoals konijnen en egels heb ik al met fysiotherapie kunnen helpen.

In Nederland zijn wij de eerste Dierenkliniek die het hydrotherapiebad, de HP200, in gebruik heeft.

Hydrotherapie is een vorm van fysiotherapie dat helpt herstel te bevorderen. Humaan wordt water veel ingezet om beweging en conditie te bevorderen. Voor honden is er een speciaal hydrotherapiebad ontworpen dat uitgerust is met een lopende band onder water. Het waterniveau en de snelheid van de lopende band zijn instelbaar, zo kan voor ieder dier een juist behandelplan worden samengesteld.

Wat is een dierenfysiotherapeut?

Een dierenfysiotherapeut is een “gewone” fysiotherapeut die zich door een tweejarige nascholing heeft gespecialiseerd in het behandelen van dieren. Het is een nog relatief jong beroep, want pas sinds 1992 is het officieel erkend door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Toch neemt het heel langzaamaan een steeds duidelijker plaats in en zijn er steeds meer dierenartsen die gebruikmaken van de fysiotherapeutische mogelijkheden.

Een fysiotherapeut is een specialist op het gebied van het bewegingsapparaat. Het bewegingsapparaat bestaat uit: botten, gewrichten, spieren en pezen. Net als bij mensen kan een dier tijdens zijn leven een blessure of ziekte aan het bewegingsapparaat oplopen. Dit uit zich door bijv. kreupel lopen, minder prestatie, geen zin in wandelen hebben of niet meer kunnen springen, maar soms ook door gedragsveranderingen zoals onverklaarbare agressie of lusteloosheid.

Hoe ziet een behandeling dierenfysiotherapie eruit?

Voorafgaand moet u eerst toestemming of een verwijzing van de dierenarts hebben. Dit om uit te sluiten dat de eventuele oorzaak van de klacht door een onderliggend inwendig probleem wordt veroorzaakt.

Bij de eerste behandeling vorm ik door een uitgebreid vraaggesprek een beeld van het ontstaan en verloop van de klachten, maar ook van het normale bewegingsniveau van uw dier (hoe ziet zijn of haar dag eruit?). Daarna volgt er een uitgebreid bewegingsonderzoek waarin zowel actief als passief gekeken wordt naar de mogelijkheden of beperkingen van het dier.

Behandelplan

Aan de hand van het bewegingsonderzoek stel ik een behandelplan op, waarin de eigenaar, als het maar enigszins kan, zeer actief wordt ingeschakeld, bijv. voor massage thuis of dagelijkse oefeningen. Mede hierdoor en doordat dieren zeer snel reageren op fysiotherapie, kan vaak worden volstaan met een behandelsessie van drie tot vier keer. Voor chronische aandoeningen wordt vaak een onderhoudstherapie gegeven van één maal per vier tot zes weken. Ook een eenmalige analyse en advies t.a.v. dagelijkse activiteiten bestaat tot de mogelijkheden. Denk bijv. aan de ouder wordende hond, wat kan en mag hij nog?

Behandeling

De behandeling zelf wordt altijd in bijzijn en met hulp van de eigenaar gedaan en bestaat net als bij mensen uit een keuze van één of meer van de volgende technieken:

 • Massage
 • Fysische therapie: elektrotherapie, magneetveldtherapie, ultrageluid, lasertherapie
 • Manuele therapie: het door bepaalde technieken weer herkrijgen van de optimale bewegingsmogelijkheid van de aangedane gewrichten
 • Bewegingstherapie: door oefeningen het normale beweegpatroon weer stimuleren
 • Door extra specialisaties kan ik ook gebruik maken van:
  - (Elektro)-acupunctuur
  - Aquatraining (vorm van hydrotherapie)

Aandoeningen

Welke aandoeningen kan ik behandelen:

 • Orthopedische en neurologische problemen van de hals, rug, ledematen
 • Klachten als gevolg van artrose en spierzwakte
 • Sportblessures
 • Acute letsels van het bewegingsapparaat na een ongeval
 • Revalidatie na operaties

Advies

Voor alleen advies kunt u terecht voor :

 • Preventie (sport)blessures
 • Conditie-opbouw

Bewegen is essentieel voor een dier. Een probleem aan het bewegingsapparaat moet zo snel mogelijk bestreden worden, zeker wanneer dit gepaard gaat met pijn. Wanneer een pijnstiller en rust niet voldoende zijn of wanneer de klachten zich regelmatig herhalen kan dierenfysiotherapie een uitkomst bieden.

Dierenfysiotherapie, geen luxe maar gewoon logisch.

  Terug naar boven

Orthopedics IVC Hydrotherapie

Het bad kan worden ingezet voor revalidatie, gewichtsbeheer en fitnessdoeleinden. Een hond kan na een orthopedische operatie, bijvoorbeeld een kruisbandoperatie, een bekkenoperatie, fracturen of herniaoperatie, eerder en veiliger in het water revalideren.

De voordelen zijn: een snellere genezing, minder verlies van spierkracht, en het dier kan z’n energie op een verantwoorde manier kwijt.

De hond met artrose, die op het land met veel pijn en moeite loopt, loopt in het water veel makkelijker. Door zo’n dier regelmatig in het water te trainen, blijven de gewrichten aanzienlijk soepeler. Bovendien verbetert de doorbloeding, waardoor pijn afneemt. Deze honden kampen ook vaak met overgewicht. De training zal ook hier een positieve invloed op hebben.

Dus ook voor de hond die geen gewrichtsproblemen maar wel gewichtsproblemen heeft kan het hydrotherapiebad ingezet worden. Ook is het hydrotherapiebad heel goed inzetbaar bij spier- en peesproblemen.

Voor het Huisdierenziekenhuis waar veel orthopedische operaties uitgevoerd worden, is het hydrotherapiebad een logische stap voorwaarts in een nog betere medische zorg.

Zie ook: Monique van Ek (dierenfysiotherapeut)

Kattenkliniek

Onze kliniek is aangesloten bij ISFM, de internationale organisatie voor kattengeneeskunde. Binnen onze kliniek hebben wij ons speciaal toegelegd op de aandacht, de zorg en de behandelingen die katten nodig hebben. De kat als patiënt stelt bijzondere eisen, en kennis en ervaring omtrent het gedrag van kat en de diagnostiek van kattenziektes is een voorwaarde voor een prettige en succesvolle behandeling.

Omdat onze kliniek beschikt over diverse diagnostische en chirurgische mogelijkheden is een snelle behandeling of onderzoek vaak mogelijk en dat levert uw kat minder stress op.

Hoe kan ik een afspraak maken voor mijn kat?

Meestal wordt u doorverwezen door een van onze dierenartsen naar het Veterinair Centrum. Daar is ook een aparte kattenwachtkamer beschikbaar.

Konijnengeneeskunde

Tegenwoordig is het konijn veel meer dan enkel en alleen een leuk huisdier voor de kinderen. 

In menig huishouden is het konijn een onderdeel van het gezin geworden en is de vraag en daarmee ook de kennis binnen de konijnengeneeskunde enorm gegroeid.  

We kunnen veel aandoeningen diagnosticeren en behandelen, maar u kunt ook veel ziekten voorkomen door een aantal preventieve maatregelen te nemen.  

Wist u bijvoorbeeld dat meer dan 75% van de vrouwelijke konijnen boven de vier jaar leeftijd last krijgt van baarmoeder tumoren, die vaak voordat u het opmerkt al uitgezaaid zijn naar de longen?  

Daarom adviseren wij om iedere voedster op een leeftijd van zes maanden te laten steriliseren.  

Daarnaast is het verstandig om uw konijn te laten inenten tegen twee dodelijke aandoeningen, namelijk myxomatose en VHD. Een groot misverstand is dat alleen buitenkonijnen gevaar zouden lopen. De virussen worden o.a. overgedragen via stekende insecten, maar overdracht vindt ook plaats via contact en schoeisel.

Tijdens deze enting wordt uw konijn ook altijd volledig nagekeken door een van onze dierenartsen. Het gebit krijgt hierbij extra aandacht, omdat gebitsproblemen helaas veelvoorkomend zijn. Er zijn meerdere oorzaken voor het ontwikkelen van deze aandoening, maar we weten dat voeding een grote rol hierin speelt.  

Belangrijk is dat uw konijn niet selectief eet en daarmee alleen de lekkere dingen uit het voer binnen krijgt. Dit kunt u voorkomen door een pelletvoeding te geven, met allemaal dezelfde brokjes. Van deze voeding adviseren wij om 20 gram per kg konijn, per dag te geven. U konijn moet namelijk ook nog trek over houden voor het eten van hooi. Hierdoor zullen de levenslang doorgroeiende tanden en kiezen regelmatig afslijten.  

Een veel gemaakte fout is het geven van een knaagsteen. Deze zouden goed zijn voor het afslijten van de tanden, maar inmiddels weten we dat een groot nadeel van deze stenen is dat ze veel kalk bevatten. Hoge kalkinname verhoogt de kans op een ander veel voorkomend probleem, namelijk blaaszand en/of stenen. Ook dient u voorzichtig te zijn met allerlei leuk uitziende snoepjes, want deze vergroten het risico op overgewicht, iets wat tegenwoordig helaas ook regelmatig bij konijnen wordt gezien.

Mocht uw konijn ondanks uw goede zorgen helaas toch ziek worden, dan kunnen we tegenwoordig gelukkig veel voor uw konijn betekenen. Denk bij de aanschaf van een konijn ook eens na over een huisdierenverzekering, zodat wij samen met u de beste zorg kunnen bieden aan uw maatje!

  Terug naar boven

Langere opname

Wij beschikken over verschillende opnameruimten toegepast op de behoeften van de patiënt. Ons doel is om de opname zo prettig mogelijk te maken voor uw dier, want dat zal het herstel bevorderen. Een korte dagopname is noodzakelijk bij operaties en gebitsbehandelingen, een langere opname kan nodig zijn bij herstel na een operatie of wanneer uw dier ernstig ziek is en een intensieve zorg nodig heeft. U kunt uw dier natuurlijk altijd bezoeken.

 • Hondenopname
  Dit zijn grote en kleine hokken met vloerverwarming.
 • Kattenopname
  Deze ruimte is apart van de hondenopname in verband met stress. De kattenopname heeft een eigen behandelruimte.
 • Zuurstofkooi
  Een afgesloten ruimte waar we benauwde dieren van extra zuurstof kunnen voorzien
 • Quarantaine
  Bij het vermoeden op een besmettelijke ziekte zal uw dier in de quarantaine worden geplaatst.
 • Couveuse
  Kleine dieren kunnen in de couveuse verblijven. Voor grotere honden is er een warme-lucht systeem aanwezig (bair-hugger™), zodat we uw dier warm kunnen houden als dat nodig is.

Wij beschikken niet over een intensive care met 24-uurs bewaking, mocht dit noodzakelijk zijn dan wordt u doorverwezen.

Oogheelkunde

Op al onze praktijken kunt u terecht wanneer u vermoedt dat uw dier een probleem heeft aan een of beide ogen. Sommige oogproblemen zijn echter spoedeisend. Wij raden u altijd aan om bij een oogprobleem eerst contact op te nemen met een van onze praktijken. Buiten openingstijden kunt u contact opnemen met het Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag.

Indien het oogprobleem van uw hond of kat aanvullend onderzoek of behandeling nodig heeft wordt u soms doorverwezen naar ons huisdierenziekenhuis. We beschikken over een TonoPen om de oogdruk nauwkeurig te meten en hier hebben we de mogelijkheid om onder vergroting naar het oog en de oogleden te kijken.

Wat voor behandeling heeft mijn dier nodig?

Veel oogproblemen zijn met medicatie goed te behandelen. Soms is echter een operatie nodig om het probleem te verhelpen. In ons huisdierenziekenhuis beschikken we over ruime kennis en ervaring in het operatief behandelen van oogproblemen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Entropion en/of Ectropion chirurgisch corrigeren
 • Afwijkende weefsels van oogleden verwijderen
 • Hoornvliesbeschadigingen chirurgisch behandelen
 • “Cherry-eye” operatief verhelpen

In overleg met de dierenarts zal besproken worden wat de behandelingsmogelijkheden zijn voor uw dier. Klik hier om een afspraak te maken.

  Terug naar boven

Second opinion

Wilt u een afspraak maken voor een ingreep of een behandeling, of wenst u een tweede mening, neemt u dan contact met ons op.

Symptoomchecker

Vertoont uw huisdier afwijkend gedrag of vermoedt u dat uw huisdier ergens last van heeft? Het herkennen van symptomen van onderliggende aandoeningen bij onze huisdieren kan lastig zijn. Kijk op de Dier en Zorg Gids voor informatie over uw hond, kat, konijn of knaagdier. Komt u er niet uit of twijfelt u? Neem dan telefonisch contact op met uw dierenkliniek.

Tandheelkunde

Gebitshygiëne is een belangrijk onderdeel van een goede algemene gezondheid van uw huisdier. Op den duur kunnen namelijk bacteriën vanuit het gebit via de bloedbaan schade aanrichten aan belangrijke organen zoals hart, longen en de nieren.

Ook komen er verschillende ziektes en soorten tumoren voor in de mondholte van de hond en kat, het tijdig herkennen en behandelen van deze aandoeningen is van groot belang.

Hoe herken ik een slecht gebit bij mijn dier?

Er zijn verschillende symptomen die uw hond of kat kan vertonen. Wij raden u altijd aan een afspraak te maken als u denkt dat er een probleem in de mond van uw hond of kat kan zijn, want dieren kunnen problemen in de mond helaas goed verhullen.

Wees vooral alert bij de volgende signalen:

 • Een slechte adem
 • Losse, verkleurde of met tandsteen bedekte tanden
 • Een afgebroken tand
 • Het wegtrekken van uw huisdier bij aanraking van het gebit rond de bek
 • Kwijlen of voedsel uit de bek laten vallen tijdens het eten
 • Bloedverlies uit de mondholte
 • Minder eetlust en/of gewichtsverlies

Pas als uw hond of kat onder anesthesie is kan de dierenarts een uitgebreide inspectie van alle tanden en kiezen uitvoeren. Toch proberen we u vooraf altijd een schatting te geven van de ernst en de kosten van de ingreep, gebaseerd op de inspectie van het gebit op het spreekuur. Dit gaat via het classificatiesyteem “ABCD”. Vraag de assistente of dierenarts om meer informatie.

Hoe verloopt een gebitsbehandeling?

Uw dier wordt eerst onder anesthesie gebracht. Er wordt een intraveneuze catheter en een infuus geplaatst en uw dier wordt geïntubeerd. Het intuberen bij gebitsbehandelingen is essentieel vanwege het risico op het teruglopen van bacteriën richting de longen wat hierdoor voorkomen wordt. Als uw dier vervolgens op de behandeltafel klaarligt, wordt het hele gebit geïnspecteerd met een pocketsonde. Hiermee controleren we het glazuur, de omliggende steunweefsels en de aanwezigheid van ontstekingen rondom een tand.

Hierna worden van hele hele gebit (vaak bij katten) of een deel van het gebit röntgenfoto’s gemaakt. Dan zal er een plan opgesteld worden afhankelijk van de aangetroffen afwijkingen. Soms is een reiniging en polijsten voldoende, soms moeten er een of meerdere tanden en kiezen getrokken worden.

Als de gebitsbehandeling voorbij is, verhuist uw dier naar de recoveryruimte waar hij of zij rustig wakker kan worden. Wij beschikken over een digitaal röntgensysteem in de gebitsruimte zodat we het gebit juist en volledig kunnen beoordelen en juist kunnen behandelen. 

Gebitsbehandelingen en chirurgie van de mondholte vinden plaatsen in het huisdierenziekenhuis in Honselersdijk. Wilt u een afspraak maken, klik dan hier

  Terug naar boven